Søk Søk
Forside Rapportering Svindelrapportering (KRT-1132)

Svindelrapportering (KRT-1132)

Betalingstjenestetilbydere skal levere svindelstatistikk til nasjonale myndigheter i henhold til PSD 2 (EUs reviderte betalingstjenestedirektiv) art. 96 nr. 6. For norske foretak er dette forankret i forskrift 15. februar 2019 nr. 152 om systemer for betalingstjenester § 2 fjerde ledd: Betalingstjenestetilbydere skal minst årlig rapportere statistikk om svindel knyttet til betalingstjenestene til Finanstilsynet, på den måten Finanstilsynet angir.

Rapportering

Svindelrapportering (KRT-1132)

Finanstilsynet åpner rapporteringen i begynnelsen av januar 2020, men publiserer norsk og engelsk versjon av Excel-skjemaet og en veiledning for rapporteringen i forkant av dette, slik at foretakene får tid til å gjøre seg kjent med rapporteringskravene.

Hvem skal rapportere og hva skal rapporteres?

Banker, kredittinstitusjoner, e-pengeforetak, betalingsforetak og filialer av slike foretak med hovedsete i annen EØS-stat skal rapportere svindeldata.

Finanstilsynet har besluttet at betalingstjenestetilbyderne skal rapportere svindelstatistikk til Finanstilsynet halvårlig. Første rapportering skal omfatte svindelstatistikk for andre halvår i 2019, det vil si for perioden 1. juli 2019 til 31. desember 2019.

 

Rapporteringsfrist

Halvårlig rapportering: 
31. mars 2020

13.03.20: Informasjon om utsatt rapporteringsfrist

Kontakt