Søk Søk
Forside Rapportering Skadeforsikringsforetak Stresstester for forsikringsforetak

Stresstester for forsikringsforetak

Forsikringsforetak var frem til utgangen av 2015 underlagt rapportering av kvartalsvise stresstester. 

Veiledninger og rapporteringsskjemaer som ble brukt av hhv. livsforsikrings- og skadeforsikringsforetak ved rapporteringen per 31. desember 2015.