Søk Søk
Forside Rapportering Banker Spesifikasjon av tap på utlån

Spesifikasjon av tap på utlån

For å følge opp tap, mislighold og nedskrivinger på utlån samler Finanstilsynet årlig et skjema med spesifikasjon av bankenes bokførte tap på brutto utlån fordelt på næring. 

Rapportering

Spesifikasjon av tap på utlån (KRT-1131)

Rapporteringen følger samme prinsipper som ORBOF-rapporteringen. Se referansene i skjemaet. Skjemaet skal sendes som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet vil være tilgjengelig i foretakets innboks i Altinn. Banker med betydelig eksponering mot utlandet, som varslet i e-post, skal krysse av for dette på skjemaets forside og fylle ut arkfanen "Bankkonsern-Utland".

Hvem skal rapportere

Alle banker (solo og konsolidert).

Hva skal rapporteres?

Spesifikasjon av bankenes bokførte tap, mislighold, nedskrivinger og brutto utlån fordelt på næring.

Rapporteringsfrister

Årlig rapportering:
31. mars 2020

13.03.20: Informasjon om utsatt rapporteringsfrist

Kontakt