Søk Søk
Forside Rapportering Skadeforsikringsforetak Solvensmarginkrav og solvensmarginkapital skade- og livsforsikring

Solvensmarginkrav og solvensmarginkapital skade- og livsforsikring

Livsforsikringsselskap og skadeforsikringsselskap er underlagt krav til solvensmargin.

Selskapets beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr. 31. desember i siste regnskapsår skal sendes Finanstilsynet innen 31. mars i etterfølgende regnskapsår på skjema fastsatt av Finanstilsynet. Forsikringsselskapene (ikke pensjonskassene) skal også sende en foreløpig beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital til Finanstilsynet innen 15. februar i etterfølgende regnskapsår.

Selskapets beregninger av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital skal rapporteres elektronisk ved hjelp av et relativt enkelt Excel-basert skjema.