Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak Solvensmargin - pensjonskasser (KRT-1111)

Solvensmargin - pensjonskasser (KRT-1111)

Pensjonskasser er underlagt krav til solvensmargin.

Hva skal rapporteres

Pensjonskassens beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr. 31. desember i siste regnskapsår skal sendes Finanstilsynet som et vedlegg til Altinn-skjemaet KRT-1111.

Rapporteringsfrister

31. mars

Kontakt