Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Solvens II Teknisk løsning

Solvens II Teknisk løsning

Teknisk rapporteringsmateriell til Solvens II-rapportering

Versjon 2.2.0 skal benyttes for rapportering med referansedato til og med 30.12 2018.

Versjon 2.3.0 skal benyttes for rapportering med referansedato fra og med 31.12 2018.

Merk at T4U ikke kan benyttes for versjon 2.2.0 eller senere versjoner. 

Det er også publisert tilhørende versjoner av annotated templates. Dette er regneark som i detalj forteller hva som skal rapporteres i samtlige tabeller og datadefinisjonen av disse.

Det er utarbeidet en rekke valideringsregler som de innrapporterte data skal kontrolleres mot.

Solvens II skal rapporteres på XBRL-formatet og i henhold til gjeldende Solvens II-taksonomier publisert av EIOPA. Utfyllende spesifikasjoner av rapporteringsformat følger av "filing rules". Finanstilsynet baserer seg på "filing rules" publisert av EIOPA.

Norske "filing rules" - spesifikasjon av det som er spesielt for rapportering til Finanstilsynet:

For rapportering fram til og med 3. kvartal 2017 (taksonomiversjon 2.1.0) kunne T4U (programvare utviklet i regi av EIOPA) benyttes for å generere filer som kan benyttes for rapportering. For senere perioder kan dette verktøyet ikke benyttes.

Tidligere versjoner

Kontakt