Søk Søk
Forside Rapportering Skadeforsikringsforetak Solvens II Referansegruppe

Solvens II Referansegruppe

Finanstilsynet har opprettet en referansegruppe med representanter for bransjeorganisasjonene for å innhente synspunkter og avklare eventuelle praktiske problemstillinger knyttet til Solvens II-rapporteringen.

Referansegruppe- og informasjonsmøter


3. april 2017 Referansegruppemøte 

25. og 27. april 2016: Informasjonsmøter for alle foretak om Solvens II-rapportering 

3. desember 2015: Møte i referansegruppen

20. januar 2015: Informasjonsmøte førtidig rapportering

18. juni 2014: Informasjonsmøte om førtidig rapportering

25. januar 2013: Første møte i referansegruppen

Deltakere i referansegruppen


Finans Norge

 • Dag Avlesen (Fremtind Forsikring AS)
 • Kari Halvorsen Holter (Fremtind Forsikring AS)
 • Jon Qvigstad (SpareBank 1 Gruppen AS)
 • Øystein Haugen (SpareBank 1 Forsikring)
 • Nina Klaveness Ek (Sparebank 1 Forsikring)
 • Lloyd Williams (Sparebank 1 Forsikring)
 • Mats Sollie (Storebrand)
 • Eva Gram (Storebrand)
 • Ragni Blekastad (Storebrand)
 • Torkell Dobbe (KLP)
 • Bjørn-Erlend Vesterdal (KLP)
 • Andreas Solberg Aker (KLP)
 • Kai Madsen (KLP)
 • Qingsheng Dong (Gjensidige)
 • Trine Ellingsen Rustad (Gjensidige)
 • Johannes Alnes (Gjensidige)
 • Arild Fismen (DNB Livsforsikring)
 • Benedicta Gyoung-Yei (DNB Livsforsikring) 
 • Morten Folkeson (Tryg)
 • Erlend Gjul (Oslo Pensjonsforsikring)
 • Paul Høiness (Oslo Pensjonsforsikring)
 • Indre Larsen (Protector Forsikring)
 • Torstein Rogne Tønnesen (Protector Forsikring)
 • Kari S. Mørk (Finans Norge)
 • Martin Carlén (Finans Norge)

Statistisk sentralbyrå:
Dan Arild Gallefoss

Pensjonskasseforeningen:
Monica Ditlefsen (MP Pensjon)

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor):
Harald Hasner (Den Norske Krigsforsikring for Skib)

Norges Bank:
Kjell Bjørn Nordal

Kontakt