Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Solvens II Rapport til tilsynsmyndighetene (RSR) (KRT-1110-A)

Solvens II Rapport til tilsynsmyndighetene (RSR) (KRT-1110-A)

Rapporten ble første gang utarbeidet i 2017 basert på regnskapsåret 2016.

Rapportering

Solvens II Rapport til tilsynsmyndighetene (RSR) (KRT-1110-A)

Fullstendig rapport skal utarbeides hvert tredje år fra og med regnskapsåret 2016. Forenklet rapport skal utarbeides for mellomværende år. 

Krav til innhold for foretak:

Krav til innhold for grupper:

Mer informasjon:

Rapporteringsfrister

Forsikringsforetak: 23. april 2019
Grupper: 3. juni 2019

Kontakt