Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Solvens II Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR) (KRT-1110-A)

Solvens II Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR) (KRT-1110-A)

Årlig offentlig rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR). 

Rapportering

Solvens II Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR) (KRT-1110-A)

Rapporten skal sendes Finanstilsynet så snart den er publisert. 

Forsikringsforetak skal årlig offentligjøre en rapport om foretakets solvens og finansielle stilling.

Relevant regelverk

Rapporteringsfrister

Årlig rapportering:

Forsikringsforetak: 23. april 2019
Grupper: 3. juni 2019

Kontakt