Søk Søk
Forside Rapportering Skadeforsikringsforetak Solvens II Egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) (KRT-1110-O)

Solvens II Egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) (KRT-1110-O)

Forsikringsforetak skal årlig rapportere sin egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) til Finanstilsynet. 

Rapportering

Solvens II Egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) (KRT-1110-O)

Forsikringsforetakene skal rapportere sin egenvurdering av risiko og solvens som vedlegg til Altinn-skjema KRT-1110-O. Skjemaet er tilgjengelig under "Skjema og tjenester" når du velger Finanstilsynet som tjenesteeier/etat. Lenke til skjemaet finner du under. 

Rapporteringsfrister

Årlig rapportering: 

To uker etter at styret har godkjent egenvurderingen.

Kontakt