Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak Rapportering for innskuddspensjonsforetak

Rapportering for innskuddspensjonsforetak

Innskuddspensjonsforetak skal rapportere til Finanstilsynet. 

Rapportering i PORT

Innskuddspensjonsforetak skal fra og med utgangen av 2018 rapportere i PORT, som er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Les mer om PORT-rapporteringen på Statistisk sentralbyrås nettsted: 

Årsregnskap med vedlegg

Forslag til årsregnskap og årsberetning skal vedtas av pensjonsforetakets styre innen tre måneder etter regnskapsårets slutt, og årsregnskap med vedlegg skal uten unødig opphold offentliggjøres på pensjonsforetakets nettsted.

Senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet skal årsregnskapet med vedlegg sendes til Regnskapsregisteret.

Kapitalkrav for innskuddspensjonsforetak

Kapitalkrav for innskuddspensjonsforetak følger av finansforetaksloven § 14-16 tredje ledd. Innskuddspensjonsforetak skal gi opplysninger om kapitalkravet og den ansvarlige kapitalen i noter til årsregnskapet. 

Kontakt