Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak PORT - Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering

PORT - Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering

Alle pensjonsforetak skal rapportere årlige data til Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynets felles rapporteringssystem PORT. 

Rapporteringsmateriellet for PORT publiseres på Statistisk sentralbyrås nettsted.

Rapporteringsfrist

31. mars

Kontakt