Søk Søk
Forside Rapportering Banker ORBOF - Offentlig regnskapsrapportering fra banker, kredittforetak og finansieringsforetak

ORBOF - Offentlig regnskapsrapportering fra banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå og Norges Bank om ORBOF-rapporteringen. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer kodelister og veiledninger og gjør det praktiske ved innrapportering av data mv.

Om rapporteringen

Dokumentet som viser sammenhengen mellom ORBOF mot oppstillingsplanen i årsregnskapsforskriften er nå oppdatert og kan brukes f.o.m for første kvartal 2020. Merk at ikke alle poster kan linkes, og at det på enkelte linjer er flere mulige valg. Mer informasjon om dette finner du SSBs informasjonsside under linken "Oppstillingsplan".

Kontakt