Søk Søk
Forside Rapportering Skadeforsikringsforetak Nøkkeltallsrapportering (KRT-1043, KRT-1045 og KRT-1047)

Nøkkeltallsrapportering (KRT-1043, KRT-1045 og KRT-1047)

Alle livs- og skadeforsikringsforetak, samt pensjonskasser med mer enn 1 milliard kroner i forvaltningskapital, skal rapportere nøkkeltallskjema. Disse skjemaene er i stor grad tilpasset foretakenes oppstillingsplaner.

 

Rapportering

Nøkkeltallsrapportering (KRT-1043, KRT-1045, KRT-1047)

  • KRT-1043: Skadeforsikringsforetak ikke konsolidert
  • KRT-1045: Livsforsikringsforetak ikke konsolidert
  • KRT-1047: Pensjonskasser ikke konsolidert

Rapporteringsfrister

Skade- og livsforsikringsforetak: kvartalsvis

Pensjonskasser: kvartalsvis (1. kvartal 2020)

Rapporteringen skal skje 30 dager etter periodeslutt. 

Kontakt skadeforsikring

Kontakt livsforsikring

Kontakt pensjonskasser