Søk Søk
Forside Rapportering Banker Nøkkeltallsrapportering (KRT-1041, KRT-1042 og KRT-1049)

Nøkkeltallsrapportering (KRT-1041, KRT-1042 og KRT-1049)

Et utvalg norske banker, kredittforetak og finansieringsforetak plikter hvert kvartal å rapportere nøkkeltallskjema til Finanstilsynet.

Rapportering

Nøkkeltallsrapportering (KRT-1041, KRT-1042 og KRT-1049)

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn.

  • KRT-1041: Banker konsolidert
  • KRT-1042: Banker ikke konsolidert
  • KRT-1049: Kredittforetak og finansieringsforetak ikke konsolidert

Rapporteringsfrister

Kvartalsvis rapportering:

30 dager etter utløpet av rapporteringsperioden

Kontakt