Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Kapitaldekningsrapportering forsikringsselskap, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak

Kapitaldekningsrapportering forsikringsselskap, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak

Forsikringsselskap, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern er underlagt regelverk om kapitaldekning og en rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Forsikringsselskap og holdingsselskap skal, hvis ikke Finanstilsynet har bestemt annet, levere kapitaldekningsoppgaven (rapport 700) kvartalsvis. Det vil si senest 30 dager etter siste dag i rapporteringsperioden. Morselskap i konsern/underkonsern skal i tillegg sende inn rapport 700 på konsolidert basis per 30. juni og 31. desember. Konsolidert kapitaldekningsoppgave skal leveres senest 45 dager etter siste dag i rapporteringsperioden.  Pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak skal sende inn rapport 700 årlig per 31. desember. Pensjonskasser må sende inn rapporten senest 90 dager etter årets utløp.

Rapporteringen skal skje elektronisk ved bruk av regnearket som kan lastes ned nedenfor.   

Rapport 700

Innrapportering av kapitaldekningsoppgaven

Fra 4. kvartal 2014 skal rapportering av rapport 700/800 gjøres via ALTINN. Portalen som til nå er benyttet er nå stengt. Kontakt Finanstilsynet ved behov for innsending av oppgaver fra tidligere perioder.

Kontakt