Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak FORT - Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering

FORT - Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering

Alle forsikringsforetak skal rapportere regnskaps- og statistikkdata i FORT-systemet. Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om FORT-rapporteringen. Det er Statistisk sentralbyrå som legger ut kodelister, veiledninger og øvrig rapporteringsmateriell.

Rapporteringsfrister

Kvartal: 30 dager
År: 15. april

Relatert innhold

Innsending av årsregnskap

Kontakt