Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV Teknisk løsning

CRD IV Teknisk løsning

Teknisk informasjon om innrapportering av CRD IV-dataene. 

Finanstilsynets tekniske løsning for CRD IV-rapportering

Fra 1. kvartal 2018 er XBRL obligatorisk som rapporteringsformat. Innrapportering til Finanstilsynet skjer via Altinn. For detaljer, se de enkelte rapporteringene. For informasjon om XBRL, se presentasjon fra informasjonsmøter.

Finanstilsynet følger den til enhver tid gjeldende taksonomiversjon fra EBA. EBA har utarbeidet en Filing Manual. Finanstilsynet har utarbeidet en norsk Filing Manual som presiserer noen norske valg der EBA gir anledning til ulike tilnærminger. Norske foretak må forholde seg til Filing manual, både Filing Manual fra Finanstilsynet og Filing Manual fra EBA ved oppsett og utarbeidelse av XBRL-filer.

Ved rapportering av XBRL-filer, kontrolles XBRL-filen automatisk gjennom dataflyten i Finanstilsynet.

Oversikt over teknisk og annet materiale fra EBA

På hjemmesiden til EBA finner du all nødvendig informasjon knyttet til de ulike taksonomiversjonene. Her er det viktig å følge med, da nyttig informasjon knyttet til de ulike rapporteringene blir samlet her.

Andre nyttige lenker med informasjon om XBRL:

Beskrivelse av teknisk rapporteringsmateriale fra EBA som inngår i Implementing Technical standard on reporting (ITS) med vedlegg

 • ITS'en inneholder rapporteringskrav, rapporteringsfrister, -frekvens og eventuelle unntak.
 • Rapporteringskravene er beskrevet detaljert gjennom de vedlagte skjemaer og veiledninger, vedlegg I til vedlegg XIII.
 • Vedlegg XIV til ITS'en er Data Point Model (DPM)
 • Vedlegg XV til ITS'en er valideringsregler

Data Point Model, inkludert annotated templates

 • Data Point Model er en systematisering av alle metadata som inngår i CRD IV-rapporteringen 
 • Annotated templates er rapporteringsskjemaene på normalisert form, som baseres på DPM
 • DPM benyttes som utgangspunkt/kilde når CRD IVXBRL-taksonomiene genereres

XBRL-taksonomier

 • XBRL er valgt som rapporteringsstandard
 • Ved å benytte XBRL oppnår man at datadefinisjoner og valideringsregler harmoniseres
 • XBRL er obligatorisk som rapporteringsstandard mellom Finanstilsynet og EBA
 • Det er opp til nasjonale myndigheter å bestemme hvilken rapporteringsstandard som skal benyttes i nasjonale rapporteringsløsninger
 • Finanstilsynet har av effektivitetshensyn som mål at både CRD IV- og Solvens II-rapporteringen skal baseres på XBRL-standarden.

Kontakt