Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV Referansegruppe og informasjonsmøter

CRD IV Referansegruppe og informasjonsmøter

Finanstilsynet har opprettet en referansegruppe med representanter for bransjeorganisasjonene og Norges Bank for å innhente synspunkter og avklare eventuelle praktiske problemstillinger i forbindelse med gjennomføring av ny rapportering i forbindelse med innføringen av CRD IV i norsk regelverk. I tillegg holder vi informasjonsmøter for hele bransjen om CRD IV.

Presentasjoner fra møter i referansegruppen:

Presentasjoner fra informasjonsmøtene:

Deltakere i referansegruppen


Norges Fondsmeglerforbund:
Glenn Nergaard (SEB Enskilda)
Thomas Joa (Arctic Securities) 
Espen Sandven (Nordic Securities).

Verdipapirfondenes forening: 
Christian Henriksen (VFF)

Finansieringsselskapenes forening:
Olav Sandmoen (Nordea Finans)
Marius Fjellheim (Santander Consumer Bank)
Lars Bucher-Johannessen (DNB Finans)

Finans Norge:
Eva Skøelv (DNB)
Christina Skaslien Olsen (DNB)
Øivind Madsen (Nordea Bank Norge)
Peter Bergman (Nordea Bank Norge)
Bjørn Rune Olsen (Sparebank1 SR Bank)
Øystein Husebø (Skandiabanken ASA)
Henrik Eriksen (Terra-Gruppen)
Artem Lazarev (Storebrand Bank)
Lene Krogh (SDC)
Eldbjørg Kragset (EVRY)
Berit Bruteig Henriksen (EVRY)
Per-Erik Stokstad (FNO) 
Mette B. Wæringsaasen (FNO)
Frank Øvrebø (Kommunalbanken)

Statistisk sentralbyrå:
Dan Arild Gallefoss

Norges Bank:
Per Atle Aronsen

Syntero:
Per Øyvind Frogner

Kontakt