Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV Rapportering av godtgjørelse (KRT-1117 og KRT-1118)

CRD IV Rapportering av godtgjørelse (KRT-1117 og KRT-1118)

Rapportering av godtgjørelse blir innhentet med hjemmel i finanstilsynsloven § 4 punkt 3. 

Rapportering

Remuneration High Earners (KRT-1117) og Remuneration Benchmarking (KRT-1118)

Remuneration Benchmarking skal leveres av et utvalg rapportører. Skjemaet Remuneration High Earners skal besvares av alle banker og verdipapirforetak i Altinn, men regnearket skal kun leveres av foretak med ansatte som mottok godtgjørelse på over 1 million euro i foregående år.

Veiledninger og rapporteringsskjema:  

Rapporteringsfrist

Årlig rapportering:
20. juni

Kontakt rapportering

Kontakt regelverk finansforetak