Søk Søk
Forside Rapportering Banker Boliglånsundersøkelsen (KRT-1114)

Boliglånsundersøkelsen (KRT-1114)

Finanstilsynet foretar jevnlig undersøkelser av bankenes praksis for lån med pant i bolig.

Rapportering

Boliglånsundersøkelsen (KRT-1114)

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn.  

Hvem skal rapportere?

Det er kun et utvalg av banker som deltar i undersøkelsen. Banker som omfattes av undersøkelsen blir kontaktet direkte.

Hva skal rapporteres?

Det blir sendt en e-post til bankens kontaktperson (fra fjorårets undersøkelse) om antall nedbetalingslån og rammekreditter som skal innrapporteres. Bankene skal sende inn besvarelsen som vedlegg via Altinn (KRT-1114). 

Rapporteringsfrist

Årlig rapportering: 

30. september

Kontakt

Har du spørsmål og andre henvendelser:

Send e-post