Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV Benchmarking portfolios (KRT-1089)

CRD IV Benchmarking portfolios (KRT-1089)

Et utvalg banker, etter nærmere angitte kriterier, skal rapportere benchmarking exercise til myndighetene. 

Hvem skal rapportere?

Institusjoner som anvender godkjente interne modeller til å beregne det risikovektede beregningsgrunnlaget for annet enn operasjonell risiko (første ledd av artikkel 78 i CRD IV-direktivet). 

Hva skal rapporteres?

Det skal kun rapporteres data for porteføljer der det er anvendt godkjent IRB-modell. For norske rapportører er derfor delen som omhandler markedsrisiko ikke relevant. 

Hvordan skal det rapporteres?

Det skal rapporteres på XBRL format, og det skal benyttes taksonomiversjon som angitt av EBA. For rapportering pr 31.12 2019 skal taksonomiversjon 2.9 benyttes. For norske rapportører skal følgelig kun modul sbp_cr_con rapporteres pr. 31.12 2019.

Rapporteringsfrist

Årlig rapportering - frist 11. april 2020

Kontakt