Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV Benchmarking portfolios (KRT-1089)

CRD IV Benchmarking portfolios (KRT-1089)

Et utvalg banker, etter nærmere angitte kriterier, skal rapportere benchmarking exercise til myndighetene. 

Hvem skal rapportere?

Institusjoner som anvender godkjente interne modeller til å beregne det risikovektede beregningsgrunnlaget for annet enn operasjonell risiko (første ledd av artikkel 78 i CRD IV-direktivet). I 2016 vil det kun rapporteres på konsolidert nivå for øverste nivå i konsern.

Hva skal rapporteres?

Det skal kun rapporteres data for porteføljer der det er anvendt godkjent IRB-modell. For norske rapportører er derfor delen som omhandler markedsrisiko ikke relevant. Rapporteringen med referansedato 31.12.15 inkluderer den såkalte "high-default"-porteføljen, noe som innebærer at skjema 101, 102 og 104 ikke skal fylles ut.

Rapporteringsfrist

Årlig rapportering.

Kontakt