Søk Søk
Forside Publikasjonar og analysar Bransjerekneskap for yrkesskadeforsikringar

Bransjerekneskap for yrkesskadeforsikringar

Samleside for bransjerekneskapsrapportar.

Publikasjoner

Publikasjoner og analyser
31. desember 2015

2015

Rapporten er utarbeidet i regi av Finanstilsynet og baserer seg på data fra tolv forsikringsselskap.

Publikasjoner og analyser
31. desember 2014

2014

Rapporten er utarbeidet i regi av Finanstilsynet og baserer seg på data fra tolv forsikringsselskap. 

Eldre publikasjoner