Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veiledning - hvitvaskingsregler

Rundskriv

Veiledning - hvitvaskingsregler

Rundskrivet gjelder for:

Banker
Betalingsforetak
Finansieringsforetak
E-pengeforetak
Forsikringsforetak
Forsikringsformidlingsforetak
Forvaltningsselskaper
Kredittforetak
Låneformidlingsforetak
Verdipapirforetak
Holdingforetak i finanskonsern

For eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmeglingsvirksomhet gjelder rundskriv 6/2016.