Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Vurdering av egnethetskrav

Rundskriv

Vurdering av egnethetskrav

Rundskrivet gjelder for:

Banker
Kredittforetak
Finansieringsforetak
Betalingsforetak
E-pengeforetak
Forsikringsforetak
Forsikringsformidlingsforetak
Pensjonsforetak
Holdingforetak i finanskonsern
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskaper
Forvalter av alternative investeringsfond
Regulerte markeder
Oppgjørssentraler
Depotmottaker
Verdipapirregister
Eiendomsmeglere
Eiendomsmeglingsforetak
Inkassobevillingshavere
Inkassoforetak
Revisorer
Revisjonsselskaper
Regnskapsførere
Regnskapsførerselskaper

Kontakt