Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Nye retningslinjer til eiendomsmeglerne om såkalte off market-salg

Pressemelding

Nye retningslinjer til eiendomsmeglerne om såkalte off market-salg

På bakgrunn av medieoppslag om såkalte off market-salg satte Finanstilsynet høsten 2017 i gang et tematilsyn rettet mot 16 eiendomsmeglingsforetak i Oslo og Akershus. Det innhentede materialet etterlater et inntrykk av at eiendomsmeglingsforetakene ikke har viet tilstrekkelig oppmerksomhet til denne type formidlinger.

Salg av eiendom gjennom megler, uten ordinær annonsering og budrunde, kan utfordre tilliten til eiendomsmeglerens integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom blir videresolgt til en vesentlig høyere pris kort tid etter.

Finanstilsynet har i et brev til eiendomsmeglingsbransjen nå kommet med retningslinjer for eiendomsmeglingsforetakenes håndtering av formidlinger som ikke legges ut for salg i det åpne markedet. I brevet framgår det blant annet at eiendomsmegleren skal advare selgeren om at et off market-salg må antas å gi selgeren en dårligere pris enn hvis eiendommen hadde blitt lagt åpent ut i markedet. Eiendomsmeglingsforetakene vil også kun i begrenset grad kunne ta på seg et videresalgsoppdrag etter å ha formidlet en eiendom off market.

Fagkontakt