Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Forslag til regler om låneformidlingsvirksomhet

Pressemelding

Forslag til regler om låneformidlingsvirksomhet

Finanstilsynet ser behov for en sterkere forbrukerbeskyttelse ved formidling av lån via folkefinansieringsplattformer. Finanstilsynet har derfor i dag oversendt forslag til regler for lånebasert folkefinansiering til Finansdepartementet.

Finanstilsynet foreslår at låneformidlingsforetak som driver plattformer for lånebasert folkefinansiering må ha tillatelse fra Finanstilsynet. Videre foreslås det forskriftsbestemmelser som forbyr formidling av forbrukslån via slike plattformer samt regler som stiller nærmere krav til foretak som har etablert plattform for formidling av lån til næringsvirksomhet.

Finanstilsynet foreslår at eiere med eierandel over 10 prosent, styret og ledelse i slike foretak skal egnethetsvurderes. I tillegg foreslår Finanstilsynet nærmere regler der det bl.a. stilles følgende krav:

  • Foretaket skal ta stilling til om långivere har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen forbundet med å gi lån via plattformen.
  • Foretaket skal gi långiver utfyllende informasjon om låntaker og risikoen for tap.
  • Foretaket skal ha rutiner og retningslinjer for å identifisere og håndtere interessekonflikter.
  • Foretaket må ha en ansvarsforsikring.
  • Foretaket må etablere handlingsplaner i tilfelle virksomheten må avvikles.
  • Foretaket må være tilsluttet en utenrettslig tvisteløsningsordning.

Finansdepartementet sendte 1. november 2018 på høring et forslag om at lån til næringsvirksomhet gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering unntas fra konsesjonsplikt dersom lånene ikke overstiger 1 million kroner per år.

Finanstilsynet har oversendt sin høringsuttalelse i dag. Finanstilsynet foreslår at Finansdepartementets forslag begrenses, slik at hver långiver til enhver tid maksimalt kan ha 500 000 kroner utlånt gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering. Finanstilsynet har i sitt forslag tatt høyde for at det er lån med høy risiko som kan formidles, at långivere typisk vil kunne være forbrukere og at utgangspunktet etter norsk regulering fortsatt bør være at det kreves tillatelse for å drive finansieringsvirksomhet.