Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Endring av forskrift om posisjonsgrenser for varederivater

Pressemelding

Endring av forskrift om posisjonsgrenser for varederivater

Finanstilsynet fastsatte 28. mai 2018 forskrift om endring av forskrift om posisjonsgrenser for varederivater av 20. desember 2017. Endringsforskriften fastsetter en ny posisjonsgrense for øvrige måneder for German Power Base Load-kontrakten notert på Nasdaq Oslo ASA. Endringsforskriften vil tre i kraft 1. juli 2018.