Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EBA publiserer scenarioa for EUs stresstest av bankar i 2018

Pressemelding

EBA publiserer scenarioa for EUs stresstest av bankar i 2018

Den europeiske banktilsynsmyndigheita (EBA) publiserte 31. januar dei makroøkonomiske scenarioa for EUs stresstest av bankar i 2018. Stresstesten omfattar om lag 48 europeiske bankar, blant anna DNB Bank ASA. Den metodiske tilnærminga i stresstesten blei publisert av EBA i november 2017. Nytt i den kommande stresstesten er innføringa av rekneskapsstandarden IFRS 9. 

EBAs pressemelding og tilhøyrande dokument

Fagkontakt