Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Stresstestresultater for europeiske tjenestepensjonsinnretninger

Pressemelding

Stresstestresultater for europeiske tjenestepensjonsinnretninger

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 13. desember 2017 resultatene fra sin stresstest av pensjonsinnretninger underlagt tjenestepensjonsdirektivet. 

Det har vært en målsetning at stresstesten skulle inkludere pensjonsinnretninger som dekker minst 50 prosent av de nasjonale markeder. De syv største norske pensjonskassene har deltatt i den delen av stresstesten som omfatter ytelsesbasert tjenestepensjon. Finanstilsynet har hatt ansvaret for gjennomføringen av stresstesten i Norge.

Les mer på EIOPA sine nettsider.