Forside Nyhetsarkiv Fastsettelse av forskrift om posisjonsgrenser for varederivater

Pressemelding

Fastsettelse av forskrift om posisjonsgrenser for varederivater

Finanstilsynet har i dag fastsatt forskrift om posisjonsgrenser for varederivater som handles på handelsplass i Norge og økonomisk likeverdige OTC-kontrakter. Forskriften vil tre i kraft 1. januar 2018.

Regler som tilsvarer reglene i henholdsvis MiFID II og MiFIR er fastsatt i forskrift, der det blant annet bestemmes at Finanstilsynet skal fastsette grenser for hvor store nettoposisjoner som kan holdes i varederivater. Posisjonsgrensene er fastsatt i tråd med metoden som følger av forskrift om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene som er fastsatt av Finanstilsynet i dag.

Forskriften om posisjonsgrenser for varederivater setter like grenser for illikvide varederivater, og egne grenser for hvert likvid varederivat. Finanstilsynet har utarbeidet en liste med varederivatene som handles på handelsplass i Norge og posisjonsgrensene som gjelder for hvert varederivat.

ESMA har foreløpig ikke vurdert hvorvidt posisjonsgrensene er fastsatt i tråd med kommisjonsforordning (EU) 2017/591. Det er derfor mulig at Finanstilsynet vil endre grensene etter ESMAs gjennomgang.