Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veiledning til rapportering i forbindelse med årsoppgjøret 2019 og endringer i ORBOF-rapporteringen

Nyhet

Veiledning til rapportering i forbindelse med årsoppgjøret 2019 og endringer i ORBOF-rapporteringen

Den offentlige regnskapsrapporteringen (ORBOF) er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen danner blant annet grunnlag for tilsyn med finansforetakene og finansmarkedene.

Veiledningen er utarbeidet av Finanstilsynet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). Den omhandler rapportering i forbindelse med årsoppgjøret 2019, og andre endringer og presiseringer knyttet til ORBOF-rapporteringen. Veiledningen er i tidligere år publisert som rundskriv fra Finanstilsynet. Denne formatendringen har ingen innholdsmessig betydning.

Det er fastsatt en ny versjon av årsregnskapsforskriften (forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike), som trådte i kraft 1. januar 2020. Men for regnskapsåret 2019 skal foretakene rapportere etter den forrige versjonen av forskriften: