Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften

Nyhet

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften

Finansdepartementet har i dag vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent.

Pressemelding fra Finansdepartementet om midlertidige endringer i boliglånsforskriften:

Endringen gjelder for 2. kvartal 2020, men kan bli forlenget. Departementet presiserer at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder, uten at dette regnes som et nytt lån etter boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften.

Finanstilsynet understreker at foretakene må påse at kundens interesser ivaretas og at kunden gis utfyllende informasjon om kostnader og betingelser som følger av eventuelle endringer i betalingsplanen.