Forside Nyhetsarkiv Krav til likviditetsbuffer

Nyhet

Krav til likviditetsbuffer

Norske finansforetak er underlagt krav til likviditetsreserve (LCR) for å kunne dekke netto utgående pengestrømmer i perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering.

Det følger av kapitalkravsregelverket (jf. LCR-forordningen artikkel 4) at foretakene kan bruke likviditetsreserven til å dekke likviditetsutgang i en stressituasjon. Finanstilsynet vil i nåværende situasjon akseptere dette. Dersom et foretak ikke oppfyller kravet til likviditetsreserve, må det umiddelbart varsle Finanstilsynet, jf. kapitalkravsforordningen artikkel 414. Dette gjelder også kravet til likviditetsreserve i signifikante valutaer.