Forside Nyhetsarkiv Krav til IRB-modeller

Nyhet

Krav til IRB-modeller

Finanstilsynet prioriterer ikke å ferdigstille rundskriv om krav til IRB-modeller.

Finanstilsynet sendte 24. januar 2020 et utkast til rundskriv om krav til IRB-modeller til Finans Norge for kommentarer. Finans Norge har gitt merknader til utkastet, som Finanstilsynet vil vurdere. Uroen som følge av utbruddet av koronaviruset gjør imidlertid at Finanstilsynet ikke prioriterer å ferdigstille rundskrivet nå. Et nytt rundskriv vil derfor ikke foreligge med det første.