Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finansiell rapportering for noterte selskaper

Nyhet

Finansiell rapportering for noterte selskaper

Den europeiske finanstilsynsmyndigheten ESMA har gitt en uttalelse om hvordan noterte foretak skal forholde seg til frister som gjelder for finansiell rapportering.

Finanstilsynet har sluttet seg til uttalelsen.

ESMA uttaler at finansiell rapportering er en viktig forpliktelse og brukere av den finansielle rapporteringen har behov for denne informasjonen for å kunne fatte investeringsbeslutninger. Allikevel kan COVID-19 viruset medføre utfordringer for enkelte foretak i å overholde de lovpålagte fristene. ESMA forventer at tilsynsmyndigheten i EØS ikke vil prioritere å sanksjonere de foretakene som har vært forhindret fra å offentliggjøre innen fristen.

For norske foretak som avsluttet sitt finansielle år 31. desember 2019 så skal årsrapporten offentliggjøres innen 30. april 2020. Foretak som er forhindret fra å rekke fristen må forholde seg som følger:

  1. Foretakene må varsle Finanstilsynet om forsinkelsen og grunnen for den. Samtidig må det opplyses om tidspunktet utsteder forventer at den finansielle rapporten vil kunne offentliggjøres
  2. Tilsvarende informasjon gis samtidig til markedet i form av en børsmelding
  3. Finanstilsynet forventer at foretakene tilstreber å levere den finansielle rapporten så raskt som mulig etter at hindringen har opphørt
  4. Ytterligere utsettelser utover det som er meldt etter punkt 1 skal varsles på nytt til Finanstilsynet og til markedet i form av en børsmelding før den forventede offentliggjøringstidspunktet har inntruffet

Meldinger etter punkt 1 kan sendes på e-post til Christian Falkenberg Kjøde, seksjonssjef for prospekter og finansiell rapportering.

Les mer på ESMAS nettsider: