Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EBA minner om hvitvaskingsrisiko

Nyhet

EBA minner om hvitvaskingsrisiko

EBA minner om viktigheten av at foretakene opprettholder gode antihvitvaskingsrutiner for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering.

Foretakene bør ha oppmerksomhet mot endringer i kriminalitetsmønsteret som tiltakene knyttet til virusutbruddet kan medføre.

Les mer: