Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Best execution-rapportering etter MiFID II

Nyhet

Best execution-rapportering etter MiFID II

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA har avgitt uttalelse om utførelsesplassers og verdipapirforetaks best execution-rapportering etter MiFID II (direktiv 2014/65/EU) i lys av koronaepidemien.

Utførelsesplasser og verdipapirforetak skal i utgangspunktet rapportere innen henholdsvis 31. mars og 30. april 2020. ESMA oppfordrer imidlertid nasjonale tilsynsmyndigheter til ikke å prioritere tilsynstiltak mot foretak for forsinket rapportering frem til 30. juni 2020.

Mer informasjon: