Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

Nyhet

Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

Finanstilsynet har mottatt brev fra Finansdepartementet om finansforetakenes disponering av overskudd for 2019, som svar på et brev fra Finanstilsynet om samme tema. Departementet vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske finansforetakenes adgang til å dele ut overskuddsmidler, men uttrykker i svarbrevet en klar forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

Pressemelding fra Finansdepartementet 25.03.20:

Pressemelding fra Finanstilsynet 25.03.20: