Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Solvens II - EIOPA med høring om økt differensiering i rapportering mv.

Nyhet

Solvens II - EIOPA med høring om økt differensiering i rapportering mv.

EIOPA gjennomfører en høring om økt differensiering i rapportering og foretakenes offentliggjøring av informasjon. Høringen er et ledd i Solvency II Review.

EIOPA vil gjennomføre evalueringen basert på hovedprinsippene:

  • Fitness-for-purpose: rapportert informasjon skal baseres på tilsynsmyndighetens behov.
  • Proporsjonalitet: krav til tilsynsrapportering og offentliggjøring av informasjon bør ses i forhold til foretakets art, omfang samt kompleksitet av risiko foretaket står, eller kan stå, ovenfor.
  • Datastandardisering: det skal etterstrebes at data som kreves rapportert under Solvens II skal bruke standardiserte koder, som for eksempel LEI.
  • Konsistens: Solvens II skal etterstrebe å være konsistent med andre rapporteringskrav i finanssektoren.

Forsikringsforetak og andre interessenter kan gi innspill til EIOPA innen 18. oktober.

Det vil bli gjennomført en høring av en del andre relaterte temaer senere i år.