Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rapport fra NGFS med anbefalinger for å fremme et grønnere finansmarked

Nyhet

Rapport fra NGFS med anbefalinger for å fremme et grønnere finansmarked

Network for Greening the Financial System (NGFS) har publisert sin første rapport med anbefalinger om tiltak for å fremme et grønnere finansmarked.

Om Network for Greening the Financial System

NGFS er et nettverk av sentralbanker og finanstilsynsmyndigheter som på frivillig grunnlag deler erfaring og beste praksis, bidrar til å håndtere miljø- og klimarisiko i finanssektoren, og mobiliserer bransjen til å arbeide for en bærekraftig økonomi.

Nettverkets formål er å definere og fremme beste praksis både innenfor og utenfor NGFS. Finanstilsynet deltar i nettverket.