Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Ny veiledning til søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester

Nyhet

Ny veiledning til søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester

Finanstilsynet har publisert en oppdatert veiledning for foretak som skal søke om tillatelse til å yte investeringstjenester. Veiledningen gir informasjon om kravene til tillatelse og hvilken dokumentasjon som skal sendes inn sammen med søknaden.

Det er også publisert nye skjemaer i Altinn som skal brukes ved endringer i styre og ledelse i verdipapirforetakene. Skjema KRT-1155 skal brukes for innmelding av personer fra verdipapirforetaket. Personene som meldes inn vil automatisk få et egnethetsvurderingsskjema (KRT-1156) for utfylling i sin Altinn-innboks.

Mer informasjon: