Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Midlertidig forbud mot netto shortposisjoner i aksjer utstedt av Wirecard AG (ISIN DE0007472060) og relaterte finansielle instrumenter

Nyhet

Midlertidig forbud mot netto shortposisjoner i aksjer utstedt av Wirecard AG (ISIN DE0007472060) og relaterte finansielle instrumenter

Med hjemmel i artikkel 20(2)(a) og (b) i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler ("shortsalgforordningen"), har tyske tilsynsmyndigheter (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin)  med virkning fra 18. februar kl. 06:00 vedtatt et midlertidig forbud mot netto shortposisjoner i aksjer utstedt av Wirecard AG (ISIN DE0007472060) og alle relaterte instrumenter relevante for kalkulering av netto short posisjoner.  

Når det gjelder nærmere informasjon om bakgrunnen for og rekkeviden av forbudet, vises det til ESMAs pressemelding; https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinion-short-selling-ban-bafin

Shortsalgforordningen er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven § 3-14.

Se nærmere informasjon om shortsalgforordningen

Kontaktperson