Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Kvitvaskingskonferansen 2019

Nyhet

Kvitvaskingskonferansen 2019

Finanstilsynet, Finans Norge og ØKOKRIM arrangerer 19. og 20. november kvitvaskingskonferansen 2019. Konferansen skal bidra til at føretaka i finanssektoren etterlever kvitvaskingsregelverket, og programmet belyser aktuelle tema, saker og problemstillingar knytt til kvitvasking og terrorfinansiering.