Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra FATF: Nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsen

Nyhet

Høring fra FATF: Nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsen

FATF ønsker innspill til høring om veiledningsdokumenter i antihvitvaskingstiltak for revisjon/regnskap, tilbydere av virksomhetstjenester og advokater/rettshjelpere. FATF ønsker også innspill til tolkningsnoteforslag om krav til informasjon i virtuelle valutatransaksjoner. Frist for begge innspillene er 8. april 2019.

Høring - veiledningsdokumenter om anti-hvitaskingstiltak

Financial Action Task Force (FATF) gjennomfører under tiden en offentlig høring i forbindelse med utarbeidelsen av dokumenter som gir veiledning i anti-hvitvaskingstiltak for følgende kategorier rapporteringspliktige: Revisjon/Regnskap (Accountants), Tilbydere av virksomhetstjenester (Trust and Company Service Providers), og advokater/rettshjelpere (Legal Professionals).

FATFs høringsdokumenter:

Innspill til forslag til tolkningsnote om krav til informasjon i virtuelle valutatransaksjoner

FATF utvikler også nye standarder for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering ved bruk av virtuell valuta. Et forslag til såkalt tolkningsnote er offentliggjort, og FATF ønsker innspill til forslaget som fremgår av avsnitt 7 (b), som omhandler krav til informasjonen som skal medfølge en virtuell valutatransaksjon.

FATFs forslag til tolkningsnote:

Frist og kontaktinformasjon

Frist for alle innspill til FATF er 8. april 2019. Innspillene kan sendes til: 

Finanstilsynet mottar gjerne kopi av eventuelle høringsuttalelser fra norske aktører, til post@finanstilsynet.no.