Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra FATF: Nye veiledningsdokumenter om bruk av digital ID

Nyhet

Høring fra FATF: Nye veiledningsdokumenter om bruk av digital ID

Financial Action Task Force (FATF) gjennomfører for tiden en offentlig høring av veiledningdokument om digitale ID-er. Dokumentet har blant annet som formål å gi myndigheter, tilsynsenheter og andre interessenter veiledning på hvordan digitale ID-systemer kan brukes til å gjennomføre enkelte kundetiltak etter FATFs anbefaling 10.

FATFs høringsdokumenter: Public consultation on FATF draft guidance on digital identity.

Frist for høringsinnspill er 29. november 2019.

Innspillene kan sendes til FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org, med tittelfelt " “Comments of [author] on the draft Digital ID Guidance” Finanstilsynet mottar gjerne kopi av eventuelle høringsuttalelser fra norske aktører, til post@finanstilsynet.no.