Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra ESMA: MiFID II posisjonsgrenseregimet for varederivater

Nyhet

Høring fra ESMA: MiFID II posisjonsgrenseregimet for varederivater

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har publisert et høringsnotat om posisjonsgrenser og kontroll av posisjonshåndtering for varederivater. Formålet med høringen er å innhente synspunkter og innspill fra berørte parter. I høringsnotatet drøftes forslag til regelverksendringer på områder som berører varederivatmarkedet.

Innspillene vil bli hensyntatt i ESMAs arbeid med en rapport til Europaparlamentet og til Det europeiske råd om virkningene posisjonsgrenseregimet har på varederivatmarkedet. Rapporten utarbeides sammen med EU-kommisjonen etter MiFID II artikkel 90(1)(f).

Høringsfristen er 8. januar 2020.

Mer informasjon om høringen finner du her: