Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra EBA: Endringer i tekniske standarder for melding om filialetablering og grensekryssende virksomhet

Nyhet

Høring fra EBA: Endringer i tekniske standarder for melding om filialetablering og grensekryssende virksomhet

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt forslag om endringer i tekniske standarder for melding om filialetablering og grensekryssende virksomhet i samsvar med CRD IV-direktivet på høring.

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt forslag om endringer i tekniske standarder for melding om filialetablering og grensekryssende virksomhet i samsvar med CRD IV-direktivet på høring.

De tekniske standardene for melding om filialetablering og grensekryssende virksomhet er innlemmet i EØS-avtalen og skal gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon). Det er forventet at endringene, som nå er sendt på høring, vil bli tatt inn i EØS-avtalen når de er vedtatt i EU.

Høringsfristen er 13. februar 2020. Finanstilsynet tar gjerne imot kopi av eventuelle høringsinnspill.

Det vil bli avholdt en åpen høring i EBAs lokaler i Paris den 21. januar 2020.

Mer informasjon om høringen finner du her: