Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Gjennomføring av direktiv 2017/2399/EU (kreditorhierarkidirektivet) i norsk rett

Nyhet

Gjennomføring av direktiv 2017/2399/EU (kreditorhierarkidirektivet) i norsk rett

Finansdepartementet ba i brev av 7. februar 2019 Finanstilsynet om å utrede og foreslå hvordan forventede EØS-regler som svarer til kreditorhierarkidirektivet, kan gjennomføres i norsk rett. Finanstilsynet har i brev og høringsnotat av 3. juni 2019 besvart henvendelsen fra Finansdepartementet. 

Forslaget innebærer en klargjøring av prioritetsrekkefølgen ved insolvens i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.