Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet åpner for søknader om å delta i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter - søknadsfrist 12. februar 2020

Nyhet

Finanstilsynet åpner for søknader om å delta i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter - søknadsfrist 12. februar 2020

Finanstilsynet åpner i dag for søknader om deltakelse i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter. Søknadsskjema og nærmere informasjon om søknadsprosessen er lagt ut på Finanstilsynets internettsider. I søknaden skal foretaket beskrive virksomheten, tjenesten som skal prøves ut og hvordan deltakelsen ønskes gjennomført. Søknadsfristen for første pulje er 12. februar 2020. 

I den regulatoriske sandkassen får virksomheter mulighet til å prøve ut nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av tilsynsmyndigheten. Et viktig formål med sandkassen er å bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører i det norske finansmarkedet. I tillegg vil sandkassen bidra til å øke fintech-virksomheters forståelse av de regulatoriske kravene som stilles, samt Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger. 

 

Deltakere i sandkassen kan være eksisterende finansforetak, nye aktører som vil tilby finansielle tjenester, eller aktører utenfor finansnæringen som tilbyr tjenester til virksomheter under tilsyn. 

 

Finanstilsynet vil arrangere et informasjonsmøte i løpet av januar 2020 der sandkassen og søknadsprosessen vil være et av temaene. Nærmere informasjon om arrangementet vil bli annonsert senere.